Món ăn thêm

PNS

GỬI H.NAM bài thơ viết đã lâu và có người chê hết nhời ở Lucbat.com
HN đọc xem và chê luôn cho vui:

ĐÊM XANH
Xanh đêm
Xanh cả ánh trăng.
Thơ xanh
gởi gió độc hành
về đâu?
Trà khan
hương nhớ
đêm thâu.
Giọt xanh
sương lạnh
lắng sâu nỗi ngày.
Bàn tay
tự chạm bàn tay.
Chiêm bao
lồng giấc
xanh gầy thế gian.
Trăng ru mây-nỗi gió ngàn
Tự ru
để thức
xanh tràn-nỗi đêm.

catbien

Thăm và đọc những bài viết theo đường link của anh
Chúc anh vui!