Have You Ever Seen The Rain

Have You Ever Seen The Rain
"Have You Ever Seen the Rain?" của John Fogerty   được ban nhạc Mỹ Creedence Clearwater Revival trình bày vào năm 1970. Có rất nhiều ca sỹ và ban nhạc chơi lại bài này: Boney M 1977 Smokie Rod Stewart John Fogerty...
Creedence Clearwater Revival 1970
Someone told me long ago
There s a calm before the storm
I know! It s been comin for sometime.
When it s over so they say
It ll rain on a sunny day
I know! Shining down like water!

I wanna know: have you ever seen the rain?
I wanna know: have you ever seen the rain
Comin down on a sunny day
Yesterday and days before
Sun is cold and rain is hot
I know! Been that way for all my time.

Till forever on it goes
Through the circle fast and slow
I know - and It can t stop I wonder!
I wanna know have you ever seen the rain?
I wanna know have you ever seen the rain
Comin down on a sunny day?

YEAHHHHH!
Someone told me long ago
There s a calm before the storm
I know! It s been comin for sometime.
When it s over so they say
It ll rain on a sunny day
I know! Shining down like water!

I wanna know have you ever seen the rain?
I wanna know have you ever seen the rain
Comin down on a sunny day?
Tạm dịch: namkts57
Đã lâu rồi ai đó nói với em
trước bão tố là khoảng trời bình lặng
Em vẫn biết bão sẽ đôi lần đến .
và nhắc ta khi nó đã đi qua
Trời sẽ mưa vào một ngày nắng đẹp
Nắng sẽ đổ như mưa vừa xuống!

Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy trời mưa?
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy
Mưa trút xuống vào một ngày đầy nắng?
cho  hôm qua và cả những ngày xa
Trời thì lạnh và mưa thì nóng
Em biết rồi đây đời mình cũng sẽ không khác gì.

Cho đến mãi về sau
vòng đời kia hết nhanh lại chậm
tự hỏi không biết khi nào thì ngừng lại
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy trời mưa?
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy
Mưa trút xuống vào một ngày đầy nắng?

Yeahhhhh!
Đã lâu rồi ai đó nói với em
trước bão tố là khoảng trời bình lặng
Em vẫn biết bão sẽ đôi lần đến .
và nhắc ta khi nó đã đi qua
Trời sẽ mưa vào một ngày nắng đẹp
Nắng sẽ đổ như mưa vừa xuống!

Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy trời mưa?
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy
Mưa trút xuống vào một ngày đầy nắng?
Smokie 1996 Rod Stewart
Boney M 1977 John Fogerty 2005