Một lời thôi

          Nguyễn Hoài Nam
                   Phác thảo 1_14/2009  
   Sao không nhìn vào mắt em
           như ngày nào bên nhau ấy.
   Sao chẳng nói gì với em
                   để biết lòng còn yêu? 
   Cũng phải nói một lời
                              ... rồi đi.
   Để còn chào nhau
                         nếu tình cờ
                                    gặp lại.
Lời họa của lethihieu Hiệu Constant:
                         Không nhìn vào mắt
                         Chắc là còn yêu.
                         Chẳng nói gì
                         Là bởi tâm hồn đang tê tái.
                         Vắng em rồi con tim đê mê
                         Lạc lối về.
                         Chẳng mong tình cờ
                         Mà mãi mãi
                         Gặp em hồi sáng
                         Nhìn em chiều hôm...
                         Đừng trách anh không nói không nhìn
                         Con sóng ấy vẫn không ngừng trôi!