Hélène Rollès - Dans ses grands yeux verts (1988)

Hélène Rollès Dans ses grands yeux verts (1988)
Dans ses grands yeux verts
Il y avait toujours pour moi
L éclat d un sourire narquois
Quand il daignait me regarder

C était en hiver
Un jour où il faisait froid
Quand pour la première fois
Nos yeux se sont croisés

Dans ses grands yeux verts
J ai compris en un instant
Que rien n était comme avant
Que ma vie venait de changer

Dans ses grands yeux verts
J ai aperçu le printemps
J ai vu mes rêves d enfant
Soudain réalisés

Toute une vie dans un sourire
Une petite fille vient de grandir

C était en hiver
Je sais bien que plus jamais
Je ne pourrai oublier
ses yeux qui souriaient

Dans ses grands yeux verts
Il y avait toujours pour moi
L éclat d un sourire narquois
Quand il daignait me regarder

Dans ses grands yeux verts
Même s il ne m a rien dit
Le jour où il est parti
Une larme a coulé
Tạm dịch: namkts57

Trong đôi mắt màu xanh
luôn mở to
ánh lên một nụ cười ranh mãnh
mỗi khi người thoáng nhìn tôi.

Mùa đông đó
một ngày chớm lạnh
lần đầu
ánh mắt mình gặp nhau.

Trong đôi mắt màu xanh
tôi nhận ra ngay
điều khác hẳn trước
làm đời tôi đổi thay.

Đôi mắt màu xanh mở to
có cả mùa xuân trong đó.
cùng những giấc mơ thời thơ ấu
một lúc trở về.

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười
cô bé tôi đang là người lớn.

Mùa đông đó
không bao giờ trở lại
chẳng thể quên
ánh mắt người cười.

Trong đôi mắt màu xanh
luôn mở to
ánh lên một nụ cười ranh mãnh
mỗi khi người thoáng nhìn tôi.

Đôi mắt màu xanh mở to
cả ngay khi người chẳng nói gì
Ngày mà người ra đi
nước mắt mãi rơi.

nguyenvanan

Vừa xát nghĩa vừa hay !
(có cô bạn nhắn tới thăm anh! Nêu rảnh xin mời đọc
https://sites.google.com/site/ngvananwebpages/home)
Mến
An